Đề bài: Rewrite the following sentences as directed The milkman appears to be running away from your fierce dog. => It looks as if ______________________________

Câu hỏi:

Đề bài: Rewrite the following sentences as directed

The milkman appears to be running away from your fierce dog.

Bạn đang xem: Đề bài: Rewrite the following sentences as directed The milkman appears to be running away from your fierce dog. => It looks as if ______________________________

=> It looks as if    ______________________________

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: It looks as if the milkman were running away from your fierce dog.

Giải thích: “look/see + as if”: như thể, y như là (vế sau chia ở các thì quá khứ)

Dịch: Người đưa sữa dường như đang chạy trốn khỏi con chó hung dữ của bạn. = Có vẻ như người đưa sữa đang chạy trốn khỏi con chó hung dữ của bạn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đề bài: Rewrite the following sentences as directed The milkman appears to be running away from your fierce dog. => It looks as if ______________________________ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button