Đặt tính rồi tính: a) 908 × 6 b) 31 206 × 7 c) 241 306 × 4 d) 418 051 × 5

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 908 × 6

Bạn đang xem: Đặt tính rồi tính: a) 908 × 6 b) 31 206 × 7 c) 241 306 × 4 d) 418 051 × 5

b) 31 206 × 7

c) 241 306 × 4

d) 418 051 × 5

Xem lời giải


Trả lời:


Đặt tính rồi tính: a) 908 × 6	b) 31 206 × 7	c) 241 306 × 4	d) 418 051 × 5 (ảnh 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đặt tính rồi tính: a) 908 × 6 b) 31 206 × 7 c) 241 306 × 4 d) 418 051 × 5 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button