Đặt tính rồi tính: a) 213 × 24 403 × 36 b) 2 002 × 65 30 168 × 16

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 213 × 24

Bạn đang xem: Đặt tính rồi tính: a) 213 × 24 403 × 36 b) 2 002 × 65 30 168 × 16

    403 × 36

b) 2 002 × 65

    30 168 × 16

c) 4 180 × 23

    32 600 × 15

d) 34 × 11

    83 × 11

Xem lời giải


Trả lời:


Đặt tính rồi tính: a) 213 × 24     403 × 36	b) 2 002 × 65     30 168 × 16 (ảnh 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đặt tính rồi tính: a) 213 × 24 403 × 36 b) 2 002 × 65 30 168 × 16 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button