Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R=40ôm và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L= 1/ 2biH

Câu hỏi:

Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R=40Ω và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=12πH. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp giữa hai đầu điện trở theo thời gian t. Biểu thức của u theo thời gian t tính(t bằng s) là

Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R=40ôm và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L= 1/ 2biH (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:


Từ hình vẽ ta có:

+ 1 độ chia trên trục Ot 

12,53=256 ms=>T6=256103 s=>T=25.103 s=>ω=2πT=80πrad/s

ZL=Lω=12π80π=40Ω

U0=I0Z=U0RRR2+ZL2=6040402+402=602 V

+uR=60cos80πt+π3V

Độ lệch pha uR và u:

tanφuφuR=ZLR=1=>φuφuR=π4=>φu=π4+φuR=π4+π3=7π12

=>u=602cos80πt+7π12V

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R=40ôm và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L= 1/ 2biH của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button