Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện

Câu hỏi:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp.

KhiR=R1

 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L và hai đầu C lần lượt là khi

UL

 

UC

 với

UC=2UL=U.KhiR=R13

 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L là 100V. Giá trị của U 

Xem lời giải


Trả lời:


UC=2UL=U=>ZC=2ZL=Z=R12+ZLZC2

=>4ZL2=R12+ZL2

ZL=R13ZC=2R13

U=IZ=ULZLR123+ZLZC2=100R13R123+R132R132=1002 V

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button