Đặt điện áp u= 120cos(100bit-bi/6)V vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm: tụ điện có điện dung C thay đổi được, cuộn dây có độ tự

Câu hỏi:

Đặt điện áp

u=120cos100πtπ6V

 vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm: tụ điện có điện dung C thay đổi được, cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở r, điện trở R=2r (như hình bên). Khi

C=C0

 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN đạt cực tiểu. Khi

C=C0/4

 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM đạt cực đại và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MN 

uMN

. Biểu thức

uMN

 

Đặt điện áp u= 120cos(100bit-bi/6)V vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm: tụ điện có điện dung C thay đổi được, cuộn dây có độ tự (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:


*Khi

C=C0

, đặt

ZC=x

. Ta có:

UAN=IZAN=Ur2+ZLx29r2+ZLx2

Đặt 

y=r2+ZLx29r2+ZLx2

UANmin =ymin

Lấy đạo hàm lên ta có 

yminx=ZL

Khi C=C0/4=>ZC=4x

. Ta có:

U0MN=I0ZMN=U0ZZMN=U09r2+(x4x)2r2+x2=U03=40 V

UAMmax=>4x=9r2+x2x=>r=x3

Độ lệch pha u, i:

tanφuφi=ZLZCR+r=x4x3x3=3=>φuφi=π3=>φi=φu+π3=π6+π3=π6

Độ lệch pha

uMN,i

:

tanφuMNφi=ZLr=xx3=3=>φuMNφi=π3=>φuMN=φi+π3=π6+π3=π2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đặt điện áp u= 120cos(100bit-bi/6)V vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm: tụ điện có điện dung C thay đổi được, cuộn dây có độ tự của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button