Đạo hàm của hàm số y = e^(-x) + lnx là: A. y’ = e^(-x) + 1/x B. y’ = -e^(-x) – 1/x C. y’ = -e^(-x)

Câu hỏi:

Đạo hàm của hàm số (y = {e^{ – x}} + ln x) là:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án D

Phương pháp: (left( {{e^u}} right)’ = {e^u}.u’;,,left( {ln u} right)’ = frac{{u’}}{u})

Cách giải:

(y = {e^{ – x}} + ln x Rightarrow y’ = – {e^x} + frac{1}{x})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đạo hàm của hàm số y = e^(-x) + lnx là: A. y’ = e^(-x) + 1/x B. y’ = -e^(-x) – 1/x C. y’ = -e^(-x) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button