Dao động tổng hợp của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là

Câu hỏi:

Dao động tổng hợp của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là

x1=3cos10t+π2

 và

x2=A2cos10tπ6

 

(A2>0,

 t tính bằng giây). Tại t = 0, gia tốc của vật có độ lớn là

1503cm/s2.

 Biên độ của dao động là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: A

Tại t = 0:

x1=0x2=A232x=x1+x2=A232

Tại t = 0 gia tốc của vật có độ lớn:

a=ω2x=1503102.A232=1503A2=3cm

A=A12+A22+2A1A2cosΔφ=3cm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Dao động tổng hợp của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button