Tổng hợp

Danh sách phím tắt Google Docs trên iOS (Phần cuối)

Trong các phần trước, Quản trị mạng đã giới thiệu đến bạn danh sách phím tắt thông dụng cho Google Docs trên máy tính, Macbook. Chrome iOS, Android. Phần tiếp theo dưới đây Quản trị mạng sẽ giới thiệu đến bạn danh sách phím tắt cho Google Docs trên iOS.

1. Phím tắt cho các thao tác chung

Sao chép: ⌘ + C

Cắt: ⌘ + X

Bạn đang xem: Danh sách phím tắt Google Docs trên iOS (Phần cuối)

Dán: ⌘ + V

Quay trở lại (Undo) : ⌘ + Z

Thực hiện lại (Redo): ⌘ + Shift + Z

Chèn bình luận: ⌘ + Option + M

2. Phím tắt định dạng văn bản

In đậm: ⌘ + B

In nghiêng: ⌘ + I

Gạch chân: ⌘ + U

Gạch ngang: Option + Shift + 5

Chỉ số trên: ⌘ + .

Chỉ số dưới: ⌘ + ,

Xóa định dạng: ⌘ + \

Tăng cỡ chữ: ⌘ + Shift + >

Giảm cỡ chữ: ⌘+ Shift +

3. Phím tắt sử dụng định dạng đoạn văn bản

Tăng thụt đầu dòng: ⌘ + ]

Giảm thụt đầu dòng: ⌘ + [

Xóa định dạng, để định dạng trở về chế độ mặc định: ⌘ + Option + 0

Tạo định dạng cho các đề mục, tạo Headding (tạo mục lục tự động): ⌘ + Option + [1-6]

Căn lề trái: ⌘+ Shift + L

Căn lề giữa: ⌘+ Shift + E

Căn lề phải: ⌘+ Shift + R

Căn 2 bên: ⌘ + Shift + J

Đánh số thứ tự: ⌘ + Shift + 7

Tạo gạch đầu dòng: ⌘ + Shift + 8

Di chuyển đoạn lên trên/xuống dưới: Option + Shift + mũi tên lên/xuống

4. Phím tắt đánh dấu văn bản

Chọn tất cả văn bản: ⌘ + A

Chọn một ký tự bên trái/bên phải: Shift + mũi tên trái/phải

Chọn lên/xuống một dòng: Shift + mũi tên lên/xuống

Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu/cuối văn bản: ⌘ + Shift + mũi tên lên/xuống

Chọn đến cuối một ký tự bên trái/bên phải: ⌘ + Shift + mũi tên trái/phải

5. Phím tắt điều hướng văn bản

Fn + mũi tên lên/xuống: Page up/down

Esc, Esc: Trở về văn bản

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N rồi nhấn H: Di chuyển đến heading tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P rồi nhấn H: Di chuyển về heading trước

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N rồi nhấn [1-6]: Di chuyển đến heading [1-6]

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P rồi nhấn [1-6]: Di chuyển về heading [1-6]

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N rồi nhấn O: Di chuyển đến danh sách tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P rồi nhấn O: Di chuyển về danh sách trước

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N rồi nhấn I : Di chuyển đến mục kế tiếp trong danh sách hiện tại

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P rồi nhấn I: Di chuyển về mục trước đó trong danh sách hiện tại

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N rồi nhấn W: Di chuyển đến thay đổi định dạng tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P rồi nhấn W: Di chuyển về thay đổi định dạng trước đó

6. Phím tắt điều hướng bảng

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn S: Di chuyển đến đầu bảng

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn D: Di chuyển đến cuối bảng

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn I: Di chuyển đến cột đầu tiên

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn K: Di chuyển đến cột cuối cùng

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn B: Di chuyển đến cột tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn V: Di chuyển về cột trước đó

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn J: Di chuyển đến hàng đầu tiên

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn L: Di chuyển đến hàng cuối cùng

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn M: Di chuyển đến hàng tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn G: Di chuyển về hàng trước đó

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn E: Thoát bảng

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn N rồi nhấn T: Di chuyển đến bảng kế tiếp

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn P rồi nhấn T: Di chuyển về bảng trước đó

Xem thêm:

Chúc các bạn vui vẻ!

Đăng bởi: THCS Thành Công

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!