Đại lượng nào sau đây của sóng không phụ thuộc môi trường truyền sóng? A. Tốc độ truyền sóng. B. Tần số, tốc độ truyền sóng và bước sóng. C. Tần số. D. Bước sóng.

Câu hỏi:

Đại lượng nào sau đây của sóng không phụ thuộc môi trường truyền sóng?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Đại lượng nào sau đây của sóng không phụ thuộc môi trường truyền sóng? A. Tốc độ truyền sóng. B. Tần số, tốc độ truyền sóng và bước sóng. C. Tần số. D. Bước sóng.


Đáp án đúng: C

Tần số không phụ thuộc môi trường truyền sóng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đại lượng nào sau đây của sóng không phụ thuộc môi trường truyền sóng? A. Tốc độ truyền sóng. B. Tần số, tốc độ truyền sóng và bước sóng. C. Tần số. D. Bước sóng. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button