Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là: A. trọng lượng. B. khối lượng. C. vận tốc. D. lực.

Câu hỏi:

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là: A. trọng lượng. B. khối lượng. C. vận tốc. D. lực.


Đáp án đúng: B

Khối lượng của vật là một đại lượng đặc trưng cho mức quán tính (tính ì, tính bảo toàn vận tốc) của vật.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là: A. trọng lượng. B. khối lượng. C. vận tốc. D. lực. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button