Đặc điểm nào sau đây không phải của các đường sức từ biểu diển từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài. A. Các đường sức là các đường tròn. B. Mặt phẳng chứa các đường sứ

Câu hỏi:

Đặc điểm nào sau đây không phải của các đường sức từ biểu diển từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Đặc điểm nào sau đây không phải của các đường sức từ biểu diển từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài. A. Các đường sức là các đường tròn. B. Mặt phẳng chứa các đường sứ


Đặc điểm nào sau đây không phải của các đường sức từ biểu diển từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài là chiều các đường sức được xác định bởi quy tắc bàn tay trái ► C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đặc điểm nào sau đây không phải của các đường sức từ biểu diển từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài. A. Các đường sức là các đường tròn. B. Mặt phẳng chứa các đường sứ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button