d) Gọi K là hình chiếu của O trên BC. Chứng minh tỉ số AH/OK không đổi và H chạy trên một cung tròn cố định khi A chuyển động trên cung lớn BC.

Câu hỏi:

d) Gọi K là hình chiếu của O trên BC. Chứng minh tỉ số

AHOK

không đổi và H chạy trên một cung tròn cố định khi A chuyển động trên cung lớn BC.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: d) Gọi K là hình chiếu của O trên BC. Chứng minh tỉ số AH/OK không đổi và H chạy trên một cung tròn cố định khi A chuyển động trên cung lớn BC.


d) D, E lần lượt là giao của AO và AI với BC.

Do OK // EI nên theo định lí Ta-lét ta có:

EIOK=EGGKEHOK=EGGK

EIG^=GOK^

(Hai góc ở vị trí so le trong) (1)

Do OK // EA nên theo định lí Ta-lét ta có:

OKAE=DKDEAEOK=DEDK

DOK^=DAE^

(Hai góc ở vị trí đồng vị) (2)

Ta có:

AHOK=AEOKEHOK=EDDKEGGK

(*)

Tam giác OIA cân tại O do có OI = OA (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra 

GOK^=DOK^

=> OK là đường phân giác của tam giác DOG mà OK cũng là đường cao nên OK là đường trung trực của tam giác DOG cân tại O

=> GK = DK

 Khi đó (*) trở thành: 

AHOK=EDDKEGGK=EDGKEGGK=GDGK=2

Vậy tỉ số

AHOK

không đổi.

Do BC cố định nên ta luôn xây dựng được một đường tròn (J) là đường tròn ngoại tiếp của tam giác HBC. Vậy nên H luôn chuyển động trên một cung cố định.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: d) Gọi K là hình chiếu của O trên BC. Chứng minh tỉ số AH/OK không đổi và H chạy trên một cung tròn cố định khi A chuyển động trên cung lớn BC. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button