d) 4x(x − y)2 + 3x − 3y

Câu hỏi:

d) 4x(xy)2 + 3x3y

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: d) 4x(x − y)2 + 3x − 3y


d) 4x(xy)2 + 3x3y

= 4x(xy)2 + 3(xy)

= (xy)[4(xy) + 3]

= (xy)(4x − 4y + 3).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: d) 4x(x − y)2 + 3x − 3y của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button