d) 35, 40, 45, 50 và 55

Câu hỏi:

d) 35, 40, 45, 50 và 55

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: d) 35, 40, 45, 50 và 55


d) Số trung bình cộng của 35, 40, 45, 50 và 55 là:

(35 + 40 + 45 + 50 + 55) : 5 = 45

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: d) 35, 40, 45, 50 và 55 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button