Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức A. P = EIt. B. P = UIt. C. P = EI. D. P = UI.

Câu hỏi:

Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức A. P = EIt. B. P = UIt. C. P = EI. D. P = UI.


Đáp án đúng: C

Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức P = EI

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Công suất của nguồn điện được xác định theo công thức A. P = EIt. B. P = UIt. C. P = EI. D. P = UI. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button