Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết

Câu hỏi:

Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

97 + 19 = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116

Bạn đang xem: Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết

Hãy tính nhanh các tổng sau bằng cách làm tương tự như trên: 996 + 45

Xem lời giải


Trả lời:


996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1000 + 41 = 1041

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button