Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính 37 + 198

Câu hỏi:

Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

97 + 19 = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116

Bạn đang xem: Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính 37 + 198

Hãy tính nhanh các tổng sau bằng cách làm tương tự như trên: 37 + 198

Xem lời giải


Trả lời:


37 + 198 = (35 + 2) + 198 = (198 + 2) + 35 = 200 + 35 = 235

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính 37 + 198 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button