Có thể tính nhẩm tích 45.6 bằng cách Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân: 45.6 = 45.(2.3)

Câu hỏi:

Có thể tính nhẩm tích 45.6 bằng cách:

Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

Bạn đang xem: Có thể tính nhẩm tích 45.6 bằng cách Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân: 45.6 = 45.(2.3)

45.6 = 45.(2.3) = (45.2).3 = 90 .3 = 270

Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

45.6 = (40+ 5).6 = 40.6 + 5.6 = 240 +30 = 270

Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

 

15.4;         25.12;         125.16

Xem lời giải


Trả lời:


Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân a.b.c = a.(b.c) =(a.b).c ta có:

15.4 = (3.5).4 = 3.(5.4) = 20.3 = 60 hoặc 15.4 = 15.(2.2) = (15.2).2 = 30.2 = 60.

25.12 = 25.(4.3) = (25.4).3 = 100.3 = 300.

125.16 = 125.(8.2) = (125.8).2 = 1000.2 = 2000

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Có thể tính nhẩm tích 45.6 bằng cách Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân: 45.6 = 45.(2.3) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button