Có thể nhận biết tia tử ngoại bằng A. Mắt bình thường. B. Màn huỳnh quang; kính ảnh. C. Vôn kế. D. Ampe kế.

Câu hỏi:

Có thể nhận biết tia tử ngoại bằng

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn B

Bạn đang xem: Có thể nhận biết tia tử ngoại bằng A. Mắt bình thường. B. Màn huỳnh quang; kính ảnh. C. Vôn kế. D. Ampe kế.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Có thể nhận biết tia tử ngoại bằng A. Mắt bình thường. B. Màn huỳnh quang; kính ảnh. C. Vôn kế. D. Ampe kế. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button