Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số dạng abc gạch ngang đầu với a, b, c thuộc {0; 1; 2

Câu hỏi:

Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số dạng (overline {abc} ) với (a,b,c in left{ {0;1;2;3;4;5;6} right}) sao cho (a < b < c).

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số dạng abc gạch ngang đầu với a, b, c thuộc {0; 1; 2


Đáp án D

Phương pháp:

Sử dụng công thức tổ hợp.

Cách giải:

(a ne 0,,,a < b < c Rightarrow b,c ne 0)

Chọn 3 số từ bộ số (left{ {1;2;3;4;5;6} right})(C_6^3 = 20) cách

Với mỗi bộ 3 số chọn được, do (a < b < c) nên chỉ có 1 cách sắp xếp duy nhất.

Vậy có tất cả 20 số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số dạng abc gạch ngang đầu với a, b, c thuộc {0; 1; 2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button