Có bao nhiêu loại khối đa điện đều mà mỗi mặt của nó là một tam giác đều A. 3 B. 1 C. 5

Câu hỏi:

Có bao nhiêu loại khối đa điện đều mà mỗi mặt của nó là một tam giác đều?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án A

Phương pháp:

Dựa vào 5 khối đa diện đều đã được học.

Cách giải:

Các khối đa diện đêu có các mặt là tam giác đều là:

+) Khối tứ diện đều {3;3}

+) Khối bát diện đều {3;4}

+) Khối 20 mặt đều {3;5}

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Có bao nhiêu loại khối đa điện đều mà mỗi mặt của nó là một tam giác đều A. 3 B. 1 C. 5 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button