Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y=x^3-3x^2+2mx-1

Câu hỏi:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y=x33x2+2mx1 có 2 cực trị x1,x2 thỏa mãn x1x2=2?

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A
Ta có hàm số y=x33x2+2mx1y=3x26x+2m
Hàm số y=x33x2+2mx1 có 2 cực trị x1,x2 khi và chỉ khi phương trình 3x26x+2m=0 có hai nghiệm phân biệt x1,x2Δ>096m>0m<32*
Áp dụng định lý Vi-et cho phương trình 3x26x+2m=0.
Ta có x1+x2=2x1x2=2m3.
Mà theo đề ta lại có x1x2=2x1+x224x1x2=448m3=4m=0 thỏa điều kiện . *
Vậy có 1 giá trị nguyên của tham số m thỏa yêu cầu bài toán.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y=x^3-3x^2+2mx-1 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button