Có bao nhiêu điểm cực trị của hàm số y = 1/x? A. 3 B. 2 C. 0. D. 1

Câu hỏi:

Có bao nhiêu điểm cực trị của hàm số (y = frac{1}{x})?

Xem lời giải


Trả lời:


Lời giải

Bạn đang xem: Có bao nhiêu điểm cực trị của hàm số y = 1/x? A. 3 B. 2 C. 0. D. 1

Chọn C

Điều kiện (x ne 0).

Ta có (y’ = – frac{1}{{{x^2}}} < 0) với mọi (x ne 0). Vậy hàm số không có cực trị.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Có bao nhiêu điểm cực trị của hàm số y = 1/x? A. 3 B. 2 C. 0. D. 1 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button