Có bao nhiêu chữ số 0 trong mỗi số sau? a) Một nghìn b) Một trăm nghìn c) Một triệu d) Một tỉ

Câu hỏi:

Có bao nhiêu chữ số 0 trong mỗi số sau?

a) Một nghìn

Bạn đang xem: Có bao nhiêu chữ số 0 trong mỗi số sau? a) Một nghìn b) Một trăm nghìn c) Một triệu d) Một tỉ

b) Một trăm nghìn

c) Một triệu

d) Một tỉ

Xem lời giải


Trả lời:


a) Một nghìn

Viết số: 1 000

Có 3 số 0

b) Một trăm nghìn

Viết số: 100 000

Có 5 số 0

c) Một triệu

Viết số: 1 000 000

Có 6 số 0

d) Một tỉ

Viết số 1 000 000 000

Có 9 số 0

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Có bao nhiêu chữ số 0 trong mỗi số sau? a) Một nghìn b) Một trăm nghìn c) Một triệu d) Một tỉ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button