Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm

Câu hỏi:

Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: C

1 tế bào sinh tinh cho 2 loại tinh trùng

3 tế bào sinh tinh cho tối đa 6 loại.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Có 3 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button