Chương trình nào dưới đây điều khiển nhân vật thực hiện lần lượt hành động sau? 1) Di chuyển 60 bước 2) Quay phải 15 độ

Câu hỏi:

Chương trình nào dưới đây điều khiển nhân vật thực hiện lần lượt hành động sau?

1) Di chuyển 60 bước

Bạn đang xem: Chương trình nào dưới đây điều khiển nhân vật thực hiện lần lượt hành động sau? 1) Di chuyển 60 bước 2) Quay phải 15 độ

2) Quay phải 15 độ

Media VietJack

Xem lời giải


Trả lời:


Trả lời:

Đáp án đúng là: B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Chương trình nào dưới đây điều khiển nhân vật thực hiện lần lượt hành động sau? 1) Di chuyển 60 bước 2) Quay phải 15 độ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button