Chứng minh các bất đẳng thức: 1/a + 1/b lơn hơn bằng 4/ a + b với a > 0, b > 0

Câu hỏi:

Chứng minh các bất đẳng thức: 1a+ 1b4a+b với a > 0, b > 0

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Chứng minh các bất đẳng thức: 1/a + 1/b lơn hơn bằng 4/ a + b với a > 0, b > 0


Xét hiệu

1a+ 1b4a+b=ba+b+aa+b4ababa+b=a22ab+b2aba+b=ab2aba+b0, vì a, b > 0

Xảy ra đẳng thức khi và chỉ khi a = b.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Chứng minh các bất đẳng thức: 1/a + 1/b lơn hơn bằng 4/ a + b với a > 0, b > 0 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button