Chuẩn bị: dung dịch HCl 1 M, giấy quỳ tím; hai ống nghiệm mỗi ống dựng một trong các kim loại Fe, Zn, ống hút nhỏ giọt. Tiến hành: – Nhỏ 1 – 2 giọt dung dịch HCl vào mẩu giấy quỳ tím. – Cho

Câu hỏi:

Chuẩn bị: dung dịch HCl 1 M, giấy quỳ tím; hai ống nghiệm mỗi ống dựng một trong các kim loại Fe, Zn, ống hút nhỏ giọt.

Tiến hành:

Bạn đang xem: Chuẩn bị: dung dịch HCl 1 M, giấy quỳ tím; hai ống nghiệm mỗi ống dựng một trong các kim loại Fe, Zn, ống hút nhỏ giọt. Tiến hành: – Nhỏ 1 – 2 giọt dung dịch HCl vào mẩu giấy quỳ tím. – Cho

– Nhỏ 1 – 2 giọt dung dịch HCl vào mẩu giấy quỳ tím.

– Cho khoảng 3 mL dung dịch HCl vào mỗi ống nghiệm đã chuẩn bị ở trên.

Mô tả hiện tượng xảy ra và viết phương trình hoá học.

Xem lời giải


Trả lời:


– Nhỏ 1 – 2 giọt dung dịch HCl vào mẩu giấy quỳ tím thấy mẩu giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

– Cho khoảng 3 mL dung dịch HCl vào từng ống nghiệm chứa Fe; Zn thấy kim loại tan dần, giải phóng khí không màu.

Phương trình hoá học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Chuẩn bị: dung dịch HCl 1 M, giấy quỳ tím; hai ống nghiệm mỗi ống dựng một trong các kim loại Fe, Zn, ống hút nhỏ giọt. Tiến hành: – Nhỏ 1 – 2 giọt dung dịch HCl vào mẩu giấy quỳ tím. – Cho của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button