Chu kì dao động bé của con lắc đơn phụ thuộc vào: A. biên độ dao động. B. gia tốc trọng trường. C. năng lượng của dao động. D. khối lượng của vật nặng.

Câu hỏi:

Chu kì dao động bé của con lắc đơn phụ thuộc vào:

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Chu kì dao động bé của con lắc đơn phụ thuộc vào: A. biên độ dao động. B. gia tốc trọng trường. C. năng lượng của dao động. D. khối lượng của vật nặng.


Đáp án đúng: B

Chu kì dao động bé của con lắc đơn phụ thuộc vào gia tốc trọng trường.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Chu kì dao động bé của con lắc đơn phụ thuộc vào: A. biên độ dao động. B. gia tốc trọng trường. C. năng lượng của dao động. D. khối lượng của vật nặng. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button