Chọn câu trả lời đúng. Quang phổ Mặt Trời được máy quang phổ ghi được là: A. Quang phổ liên tục. B. Quang phổ vạch phát xạ. C. Quang phổ vạch hấp thụ. D. Một loại quang phổ khác.

Câu hỏi:

Chọn câu trả lời đúng. Quang phổ Mặt Trời được máy quang phổ ghi được là:

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Chọn câu trả lời đúng. Quang phổ Mặt Trời được máy quang phổ ghi được là: A. Quang phổ liên tục. B. Quang phổ vạch phát xạ. C. Quang phổ vạch hấp thụ. D. Một loại quang phổ khác.


Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Chọn câu trả lời đúng. Quang phổ Mặt Trời được máy quang phổ ghi được là: A. Quang phổ liên tục. B. Quang phổ vạch phát xạ. C. Quang phổ vạch hấp thụ. D. Một loại quang phổ khác. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button