Chọn câu sai? Lực từ là lực tương tác A. giữa hai nam châm B. giữa hai điện tích đứng yên C. giữa hai dòng điện D. giữa một nam châm và một dòng điện

Câu hỏi:

Chọn câu sai? Lực từ là lực tương tác

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Chọn câu sai? Lực từ là lực tương tác A. giữa hai nam châm B. giữa hai điện tích đứng yên C. giữa hai dòng điện D. giữa một nam châm và một dòng điện


Lực từ không phải là lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên ► B.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Chọn câu sai? Lực từ là lực tương tác A. giữa hai nam châm B. giữa hai điện tích đứng yên C. giữa hai dòng điện D. giữa một nam châm và một dòng điện của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button