Chọn câu sai: A. Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang một số chất. B. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. C. Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn 0,75

Câu hỏi:

Chọn câu sai:

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A

Bạn đang xem: Chọn câu sai: A. Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang một số chất. B. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. C. Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn 0,75

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Chọn câu sai: A. Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang một số chất. B. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. C. Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn 0,75 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button