Chọn câu đúng trong các câu sau: a) Em có thể dùng ngôn ngữ lập trình Scratch để diễn tả từng bước thực hiện một trò chơi trên máy tính b) Các câu lệnh của Scratch được sắp xếp theo một thứ

Câu hỏi:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Em có thể dùng ngôn ngữ lập trình Scratch để diễn tả từng bước thực hiện một trò chơi trên máy tính

Bạn đang xem: Chọn câu đúng trong các câu sau: a) Em có thể dùng ngôn ngữ lập trình Scratch để diễn tả từng bước thực hiện một trò chơi trên máy tính b) Các câu lệnh của Scratch được sắp xếp theo một thứ

b) Các câu lệnh của Scratch được sắp xếp theo một thứ tự nhất định tạo thành một chương trình máy tính

c) Máy tính không thể thực hiện trò chơi

d) Trong Scratch các lệnh của chương trình máy tính có thể được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng việt

Xem lời giải


Trả lời:


Trả lời:

Đáp án đúng là: a – b – d.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Chọn câu đúng trong các câu sau: a) Em có thể dùng ngôn ngữ lập trình Scratch để diễn tả từng bước thực hiện một trò chơi trên máy tính b) Các câu lệnh của Scratch được sắp xếp theo một thứ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button