Chọn câu đúng nhất. Quang phổ liên tục: A. Là quang phổ của ánh sáng Mặt Trời. B. Là quang phổ của chất khí phát quang. C. Là quang phổ phát bởi các chất rắn, lỏng nung nóng trên 50000C hay

Câu hỏi:

Chọn câu đúng nhất. Quang phổ liên tục:

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn C

Bạn đang xem: Chọn câu đúng nhất. Quang phổ liên tục: A. Là quang phổ của ánh sáng Mặt Trời. B. Là quang phổ của chất khí phát quang. C. Là quang phổ phát bởi các chất rắn, lỏng nung nóng trên 50000C hay

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Chọn câu đúng nhất. Quang phổ liên tục: A. Là quang phổ của ánh sáng Mặt Trời. B. Là quang phổ của chất khí phát quang. C. Là quang phổ phát bởi các chất rắn, lỏng nung nóng trên 50000C hay của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button