Chọn câu đúng nhất 1. Phương trình 2x – 7 = 0 có nghiệm tổng quát là: A. x thuộc

Câu hỏi:

Chọn câu đúng nhất

Chọn câu đúng nhất 1. Phương trình 2x - 7 = 0 có nghiệm tổng quát là: A. x thuộc (ảnh 1)
Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Chọn câu đúng nhất 1. Phương trình 2x – 7 = 0 có nghiệm tổng quát là: A. x thuộc


1. A

2. B

3. C

4. A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Chọn câu đúng nhất 1. Phương trình 2x – 7 = 0 có nghiệm tổng quát là: A. x thuộc của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button