Chọn câu đúng? Cho đoạn mạch RLC như hình vẽ RLC, R = 100 ôm , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm

Câu hỏi:

Chọn câu đúng? Cho đoạn mạch RLC như hình vẽ RLC, R = 100

Ω

, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =

2π

 (H) và tụ điện có điện dung 

C=104πF

. Biểu thức hiệu điện thế tức thời giữa 2 điểm A và N là 

uAN=200cos100πtV

. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là

Chọn câu đúng? Cho đoạn mạch RLC như hình vẽ RLC, R = 100 ôm , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Chọn câu đúng? Cho đoạn mạch RLC như hình vẽ RLC, R = 100 ôm , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button