Chọn câu đúng? A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều qua tụ điện tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện. B. Tụ điện cho cả dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đi qua. C. Dung k

Câu hỏi:

Chọn câu đúng?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Chọn câu đúng? A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều qua tụ điện tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện. B. Tụ điện cho cả dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đi qua. C. Dung k


Đáp án đúng: C

Dung kháng của tụ điện tỉ lệ nghịch với tần số của dòng điện xoay chiều.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Chọn câu đúng? A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều qua tụ điện tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện. B. Tụ điện cho cả dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đi qua. C. Dung k của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button