Cho x, y thuộc R thỏa mãn x + y + xy = 8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x^2 + y^2

Câu hỏi:

Cho x, y

R thỏa mãn x + y + xy = 8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x2+y2

Xem lời giải


Trả lời:


Cho x, y thuộc R thỏa mãn x + y + xy = 8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x^2 + y^2 (ảnh 1)

Bạn đang xem: Cho x, y thuộc R thỏa mãn x + y + xy = 8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x^2 + y^2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho x, y thuộc R thỏa mãn x + y + xy = 8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x^2 + y^2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button