Cho x thuộc ℕ. Hãy chứng minh x^2 + 1 không chia hết cho 4.

Câu hỏi:

Cho x

ℕ. Hãy chứng minh x2 + 1 không chia hết cho 4.

Xem lời giải


Trả lời:


+ TH1: Nếu x chẵn, ta đặt: x = 2k, với k

.
=> x2 + 1 = 4k2 + 1 không chia hết cho 4 .
+ TH2: Nếu x chẵn, ta đặt: x = 2k + 1, với k

.
=> x2 + 1 = 4k2 + 4k + 2 = 4k(k + 1) + 2.

Bạn đang xem: Cho x thuộc ℕ. Hãy chứng minh x^2 + 1 không chia hết cho 4.

Vì 4k(k + 1) 4 => 4k(k + 1) + 2 chia cho 4 dư 2

=> 4k(k + 1) + 2 không chia hết cho 4.
Vậy
với x

thì x2 + 1 không chia hết cho 4.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho x thuộc ℕ. Hãy chứng minh x^2 + 1 không chia hết cho 4. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button