Cho x là số thực dương. Dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ của biểu thức căn bậc hai x . căn bậc hai

Câu hỏi:

Cho x là số thực dương. Dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ của biểu thức (sqrt {x.sqrt[3]{x}} ) là:

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án C

Phương pháp:

Sử dụng các công thức (sqrt[m]{{{x^n}}} = {x^{frac{n}{m}}};,,,{left( {{x^m}} right)^n} = {x^{m.n}};,,,{x^m}.{x^n} = {x^{m + n}})

Cách giải: (sqrt {x.sqrt[3]{x}} = {left( {x.{x^{frac{1}{3}}}} right)^{frac{1}{2}}} = {left( {{x^{frac{4}{3}}}} right)^{frac{1}{2}}} = {x^{frac{2}{3}}})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho x là số thực dương. Dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ của biểu thức căn bậc hai x . căn bậc hai của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button