Cho tứ diện SABC có SA = 4a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tam giác ABC vuông tại B

Câu hỏi:

Cho tứ diện SABC có (SA = 4a) và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tam giác ABC vuông tại B, có [AB = a,{rm{ }}BC = 3a]. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC bằng

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

– Xác định tâm mặt cầu.

– Tính diện tích mặt cầu: (S = 4pi {R^2})

Cách giải:

Gọi O, I lần lượt là trung điểm của AC, SC.

Tam giác ABC vuông tại B ( Rightarrow ) O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Cho tứ diện SABC có SA = 4a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tam giác ABC vuông tại B (ảnh 1)

IO là đường trung bình của tam giác SAC ( Rightarrow IO//SA)

(SA bot left( {ABCD} right) Rightarrow IO bot left( {ABC} right) Rightarrow IA = IB = IC,,,left( 1 right))

Tam giác SAC vuông tại A ( Rightarrow IA = IS = IC,,left( 2 right))

Từ (1) và (2) suy ra I là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC và bán kính mặt cầu (R = frac{{SA}}{2})

(Delta ABC) vuông tại B ( Rightarrow AC = sqrt {A{B^2} + B{C^2}} = sqrt {{a^2} + {{left( {3a} right)}^2}} = asqrt {10} )

(Delta SAC) vuông tại A ( Rightarrow SC = sqrt {S{A^2} + A{C^2}} = sqrt {{{left( {4a} right)}^2} + {{left( {sqrt {10} a} right)}^2}} = asqrt {26} )

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC bằng (S = 4pi {R^2} = 4pi .{left( {asqrt {26} } right)^2} = 104pi {a^2})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho tứ diện SABC có SA = 4a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tam giác ABC vuông tại B của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button