Cho tích phân I= tích phân từ 0 đến pi/2x(sinx+2m)dx=1+pi^2. Tính giá trị của

Câu hỏi:

Cho tích phân I=0π2xsinx+2mdx=1+π2. Tính giá trị của tham số m.

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn C.
Tính A=0π2xsinxdx. Đặt u=xdv=sinxdxdu=dxv=cosx.
Suy ra A=0π2xsinxdx=xcosxπ20+0π2cosxdx=sinxπ20=1.
Do đó I=A+2m0π2xdx=1+mx2π20=1+mπ24.
Theo bài ra ta có 1+mπ24=1+π2mπ24=π2m=4.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Bạn đang xem: Cho tích phân I= tích phân từ 0 đến pi/2x(sinx+2m)dx=1+pi^2. Tính giá trị của

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho tích phân I= tích phân từ 0 đến pi/2x(sinx+2m)dx=1+pi^2. Tính giá trị của của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button