Cho tích phân -1 đến 5 f(x)dx = 4. Tính I = tích phân -1 đến 2 f(2x + 1)dx A. I = 2 B. I = 5/2 C. I = 4

Câu hỏi:

Cho (intlimits_{ – 1}^5 {fleft( x right)dx} = 4). Tính (I = intlimits_{ – 1}^2 {fleft( {2x + 1} right)dx} )

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án A

Phương pháp :

Đặt ẩn phụ (t = 2x + 1)

Cách giải :

Đặt (t = 2x + 1 Rightarrow dt = 2dx)

Đổi cận (left{ begin{array}{l}x = – 1 Rightarrow t = – 1\x = 2 Rightarrow t = 5end{array} right.)

( Rightarrow T = intlimits_{ – 1}^5 {fleft( t right)frac{{dt}}{2}} = frac{1}{2}intlimits_{ – 1}^5 {fleft( x right)dx} = frac{1}{2}.4 = 2)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho tích phân -1 đến 5 f(x)dx = 4. Tính I = tích phân -1 đến 2 f(2x + 1)dx A. I = 2 B. I = 5/2 C. I = 4 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button