Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Chứng minh rằng: 1/AH^2 = 1/AB^2 + 1/AC^2

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH.

Chứng minh rằng: 

1AH2=1AB2+1AC2

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Chứng minh rằng: 1/AH^2 = 1/AB^2 + 1/AC^2

Xem lời giải


Trả lời:


Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Chứng minh rằng: 1/AH^2 = 1/AB^2 + 1/AC^2 (ảnh 1)

Do ∆ABC là tam giác vuông tại A nên:

SABC=AH.BC2=AB.AC2AH.BC=AB.ACAH=AB.ACBC1AH=BCAB.AC1AH2=BC2AB2.AC2

Mặt khác theo định lý Pytago thì:

BC2= AB2 + AC2

1AH2=AB2+AC2AB2.AC2=1AB2+1AC2

Do đó ta có đpcm.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Chứng minh rằng: 1/AH^2 = 1/AB^2 + 1/AC^2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button