Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm; AC = 4 cm, đường cao AH.

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm; AC = 4 cm, đường cao AH. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H lên AB, AC. Chứng minh rằng: AE. AB = AF. AC

Xem lời giải


Trả lời:


Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm; AC = 4 cm, đường cao AH.  (ảnh 1)

Xét tam giác ABH vuông tại H có HE là đường cao

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm; AC = 4 cm, đường cao AH.

AE.AB = AH2 (1)

Xét tam giác AHC vuông tại H có HF là đường cao

AF.AC = A H 2 (2)

Từ (1) và (2) AE.AB = AF.AC

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm; AC = 4 cm, đường cao AH. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button