Cho tam giác ABC, M, N, P được xác định bởi véctơ vecto MA= -3/4 vecto BM , vecto AN

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC, M, N, P được xác định bởi véctơ MA=34BM, AN=3CN, CP=14PB.

Chứng minh M, N, P thẳng hàng?

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC, M, N, P được xác định bởi véctơ vecto MA= -3/4 vecto BM , vecto AN

Xem lời giải


Trả lời:


Ta có: MA=34BM=34MB;AN=3CN=3NC;CP=14PB

Ta lại có: MN=MA+AN=34MB+3NC=34MP+34PB+3NP+3PC

MN=34MP+3CP+3NP3CP=34MP+3NP

MP+PN=34MP+3NP

14MP=4NPMP=16NP

Do đó M, N, P thằng hàng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho tam giác ABC, M, N, P được xác định bởi véctơ vecto MA= -3/4 vecto BM , vecto AN của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button