Cho phương trình x^2 – (m + 3) x – 5 = 0 (1) (m là tham số) 1) Chứng minh phương

Câu hỏi:

Cho phương trình x2 – (m + 3) x – 5 = 0 (1) (m là tham số)

1) Chứng minh phương  trình đã cho luôn luôn có hai nghiệm trái dấu

Bạn đang xem: Cho phương trình x^2 – (m + 3) x – 5 = 0 (1) (m là tham số) 1) Chứng minh phương

2) Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm x1. x2 thỏa mãn

a) x1 

, x2

b) 3x1 + 4x2 = -11

c) Biểu thức Q = |x1 – x2| đạt giá trị nhỏ nhất

Xem lời giải


Trả lời:


Cho phương trình x^2 - (m + 3) x - 5 = 0 (1) (m là tham số) 1) Chứng minh phương (ảnh 1)

Cho phương trình x^2 - (m + 3) x - 5 = 0 (1) (m là tham số) 1) Chứng minh phương (ảnh 2)
Cho phương trình x^2 - (m + 3) x - 5 = 0 (1) (m là tham số) 1) Chứng minh phương (ảnh 3)
Cho phương trình x^2 - (m + 3) x - 5 = 0 (1) (m là tham số) 1) Chứng minh phương (ảnh 4)
Cho phương trình x^2 - (m + 3) x - 5 = 0 (1) (m là tham số) 1) Chứng minh phương (ảnh 5)
Cho phương trình x^2 - (m + 3) x - 5 = 0 (1) (m là tham số) 1) Chứng minh phương (ảnh 6)
Cho phương trình x^2 - (m + 3) x - 5 = 0 (1) (m là tham số) 1) Chứng minh phương (ảnh 7)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho phương trình x^2 – (m + 3) x – 5 = 0 (1) (m là tham số) 1) Chứng minh phương của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button