Cho phương trình : x^2 + 3x + m – 1 = 0( là ẩn số) Định m để phương trình có hai nghiệm x1; x2. Tính x1 + x2 và x1.x2 theo m

Câu hỏi:

Cho phương trình :Media VietJack ( là ẩn số)

Định m để phương trình có hai nghiệm Media VietJack Tính Media VietJack và Media VietJack  theo m

Bạn đang xem: Cho phương trình : x^2 + 3x + m – 1 = 0( là ẩn số) Định m để phương trình có hai nghiệm x1; x2. Tính x1 + x2 và x1.x2 theo m

Xem lời giải


Trả lời:


Media VietJack

Để phương trình có hai nghiệm Media VietJack

Khi đó áp dụng định lý Vi – et : Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho phương trình : x^2 + 3x + m – 1 = 0( là ẩn số) Định m để phương trình có hai nghiệm x1; x2. Tính x1 + x2 và x1.x2 theo m của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button