Cho phương trình x^2 – 2x – m + 3 = 0 là tham số) a) Tìm m để phương trình có nghiệm. b) Tính tổng và tích hai nghiệm của phương trình trên theo m.

Câu hỏi:

Cho phương trình Media VietJack  là tham số)

a)    Tìm m để phương trình có nghiệm.

Bạn đang xem: Cho phương trình x^2 – 2x – m + 3 = 0 là tham số) a) Tìm m để phương trình có nghiệm. b) Tính tổng và tích hai nghiệm của phương trình trên theo m.

b)    Tính tổng và tích hai nghiệm của phương trình trên theo m.

Xem lời giải


Trả lời:


Media VietJack có Media VietJack

Phương trình có nghiệm Media VietJack

b) Khi đó áp dụng dịnh lý Viet: Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho phương trình x^2 – 2x – m + 3 = 0 là tham số) a) Tìm m để phương trình có nghiệm. b) Tính tổng và tích hai nghiệm của phương trình trên theo m. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button